Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kolik nás stojí radary v Sokolově?

Odkaz E-ZAK

Předmětem smlouvy je pronájem maximálně 12 zařízení k měření okamžité rychlosti
vozidel, maximálně 6 zařízení k měření úsekové rychlosti vozidel a maximálně 2 zařízení
k detekci nedodržení světelného signálu „Stůj!“, která jsou blíže specifikována v příloze
č. 1 (dále jen „zařízení“), a dále poskytnutí (licence) k užívání software,...

 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že pronajímateli náleží za plnění této smlouvy nájemné, které

se skládá z:

a) nájemného (odměny) za užívání zařízení nájemcem ve výši:

(i) 800,- Kč bez DPH za každé nainstalované měřící zařízení k měření okamžité

rychlosti vozidel a jeden kalendářní měsíc, kdy bylo toto zařízení v provozu,

(ii) 800,- Kč bez DPH za každé nainstalované zařízení k měření úsekové rychlosti

vozidel a jeden kalendářní měsíc, kdy bylo toto zařízení v provozu,

(iii) 800,- Kč bez DPH za každé nainstalované měřící zařízení na kontrolu

dodržování příkazu „Stůj“ a jeden kalendářní měsíc, kdy bylo toto zařízení

v provozu,

b) licenčního poplatku za poskytnutí software ve výši 500.- Kč bez DPH za jeden

kalendářní měsíc, kdy byl software v provozu,

c) poplatku za poskytování technické podpory provozu pronajatých zařízení a dalších

souvisejících služeb vztahujících se k provozu zařízení ve výši 850,- Kč bez DPH za

každé řízení týkající se správního deliktu zaznamenaného nájemcem

prostřednictvím zařízení, to však pouze pokud bylo řízení pravomocně ukončeno

uložením pokuty a toto plnění nájemcem nebo jiným příslušným orgánem vymoženo.

(dále jen „nájemné“)

 
 

 


Poslední fotografie


Kontakt

ZMĚNA PRO SOKOLOV

zmenaprosokolov@email.czArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 28892
Měsíc: 472
Den: 13